תנאי שימוש וזכויות יוצרים

×

האתר tefilot.org מציע ספר תפילות וסגולות למבקרים חינם כמו שהוא (AS-IS) ואין כל אחריות מצד על התכנים שבו או שימוש שיבחרו המבקרים לעשות בו.

לצורך השימוש אין צורך להרשם ואין צורך בפרטים מזהים כל שהם של המבקרים, ניתן להרשם לצורך פרסום תכנים באתר או לקבלת הודעות דוא"ל פרסומיות מאת החברה המפעילה את האתר ואו צדדים שלישיים ככל שיהיה למפעילת האתר רווח מפרסום הודעות פרסומיות אלו.

האתר כולל גם תכנים של צדדים שלישיים ובעלי אינטרס לרבות ענין עסקי או ניסיון לגיוס וקבלת תרומה למטרות צדקה וחסד על ידי עמותות שאושרו בחוק הישראלי

זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות שיתוף טקטסטים מותר אך ורק בציון קרדיט מתאים וקישור גלוי וישיר לעמוד התוכן באתר

רוב הטקסטים באתר הוקלדו על ידי מפעילת האתר מתוך ספרי המקורות ונוקדו באמצעות הנקדן האוטומטי dicta.

במקרים בהם שולבו טקסטים להם בעלי זכויות אחרים צויין הקרדיט בעמוד המתאים וחלים הכללים המתאימים לפי הוראות הבעלים.

תנאים משפטיים נוספים

על השימוש באתר יחולו כללי הדין הישראלי בלבד ללא הדינים הבינלאומיים הקבועים בו. המבקרים מתחייבים ומקבלים עליהם בזאת שבכל מקרה של סכסוך ואו חילוקי דעות יפנו קודם לבוררות בבית דין רבני בעיר ירושלים.

דילוג לתוכן