ברכת שהחיינו

×

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד א מביאה הגמרא את ברכת שהחיינו בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

למסירת שמות לתפילה

השמות יפורסמו ברשימת השמות לתפילה באתר תפילות וסגולות לתפילות על ידי עם ישראל וכן יופצו למנויים ברשימות התפוצה

דילוג לתוכן